Geodetske storitve

Geodetske storitve . . .

Podkategorije

 • Ureditev meje

  Ureditev meje

   

  Ureditev parcelne meje ali dela parcelne meje se izvede na obstoječih parcelnih mejah v , če:

   - stranka ne ve, kje poteka meja v naravi

   - meja v naravi ni označena z mejniki

   - če pride zaradi nepoznavanja poteka meje do spora med sosedi.

   

     V postopku se lahko uredi samo del parcelne meje ali pa celotna meja okoli parcele. Če se uredi celotna meja parcele, se parceli na novo izračuna površina iz terenskih koordinat. V primeru, da so bili manjkajoči mejniki postavljeni po letu 2000 (po ZENDMPE ali ZEN), se šteje meja za urejeno in je potrebno opraviti samo označitev meje.

   


     Cena storitve je odvisna od števila mejnikov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

 • Parcelacija
  Parcelacija je delitev ene parcele ali pa združitev več parcel. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Združitev parcel pa je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. Novo nastale parcele dobijo nove parcelne številke z novimi površinami.

  Kdaj in zakaj parcelacija?

  • Kadar želimo prodati, kupiti ali menjati le del parcele,
  • kadar dedujemo in si želimo v naravi sporazumno razdeliti premoženje,
  • kadar solastniki želijo svojo solastnino razdeliti tudi v naravi.
  • kadar želimo združiti več manjših parcel v eno samo in si zaokrožiti lastnino,
  • kadar želimo ločiti gradbeno parcelo od kmetijskega zemljišča,
  • kadar želimo odmero dela vaše parcele, ki jo že v neki javni uporabi (ceste, potok),
  • kadar to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. zazidalni načrt), tako bomo z našo nepremičnino lahko sklepali pravne posle ( prodaja, nakup, menjava, hipoteka…),
  • tako bomo tudi v evidencah imeli evidentirano enako stanje, kot ga dejansko uživate.

  Kdaj in zakaj parcelacija?

  • Kadar želimo prodati, kupiti ali menjati le del parcele,
  • kadar dedujemo in si želimo v naravi sporazumno razdeliti premoženje,
  • kadar solastniki želijo svojo solastnino razdeliti tudi v naravi.
  • kadar želimo združiti več manjših parcel v eno samo in si zaokrožiti lastnino,
  • kadar želimo ločiti gradbeno parcelo od kmetijskega zemljišča,
  • kadar želimo odmero dela vaše parcele, ki jo že v neki javni uporabi (ceste, potok),
  • kadar to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. zazidalni načrt), tako bomo z našo nepremičnino lahko sklepali pravne posle ( prodaja, nakup, menjava, hipoteka…),
  • tako bomo tudi v evidencah imeli evidentirano enako stanje, kot ga dejansko uživate.

  Kdaj in zakaj parcelacija?

  • Kadar želimo prodati, kupiti ali menjati le del parcele,
  • kadar dedujemo in si želimo v naravi sporazumno razdeliti premoženje,
  • kadar solastniki želijo svojo solastnino razdeliti tudi v naravi.
  • kadar želimo združiti več manjših parcel v eno samo in si zaokrožiti lastnino,
  • kadar želimo ločiti gradbeno parcelo od kmetijskega zemljišča,
  • kadar želimo odmero dela vaše parcele, ki jo že v neki javni uporabi (ceste, potok),
  • kadar to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. zazidalni načrt), tako bomo z našo nepremičnino lahko sklepali pravne posle ( prodaja, nakup, menjava, hipoteka…),
  • tako bomo tudi v evidencah imeli evidentirano enako stanje, kot ga dejansko uživate.