Ureditev meje

Ureditev meje

 

Ureditev parcelne meje ali dela parcelne meje se izvede na obstoječih parcelnih mejah v , če:

 - stranka ne ve, kje poteka meja v naravi

 - meja v naravi ni označena z mejniki

 - če pride zaradi nepoznavanja poteka meje do spora med sosedi.

 

   V postopku se lahko uredi samo del parcelne meje ali pa celotna meja okoli parcele. Č...

Ureditev meje

 

Ureditev parcelne meje ali dela parcelne meje se izvede na obstoječih parcelnih mejah v , če:

 - stranka ne ve, kje poteka meja v naravi

 - meja v naravi ni označena z mejniki

 - če pride zaradi nepoznavanja poteka meje do spora med sosedi.

 

   V postopku se lahko uredi samo del parcelne meje ali pa celotna meja okoli parcele. Če se uredi celotna meja parcele, se parceli na novo izračuna površina iz terenskih koordinat. V primeru, da so bili manjkajoči mejniki postavljeni po letu 2000 (po ZENDMPE ali ZEN), se šteje meja za urejeno in je potrebno opraviti samo označitev meje.

 


   Cena storitve je odvisna od števila mejnikov, določi pa se za vsako stranko individualno ob naročilu storitve.

Več

Ureditev meje . . .